Enesekindlus ja uued oskused läbi mängu

“Kui järgid kõiki reegleid, jääd kogu lõbust ilma.” – Katharine Hepburn

Lappset pakub mitmeid seadmeid, mis pakuvad erivajadustega lastele sobilikke mänge, kus igale tootele on eraldi märgistus, et selgitada, kas atraktsioon on mõeldud liikumispuudega või nägemispuudega inimestele.

Liikumis- ja nägemispuue
Ainult 10-15% nägemispuudega inimesed on tegelikult pimedad ja ainult 10-15% liikumispuudega inimesed istuvad ratastoolis.

DFA mänguväljakuseadmed pakuvad selget kasu puuetega lastele:
– nad tunnevad julgustust katsetada oma võimeid
– nad saavad kogeda saavutuse tunnet
– nad õpivad sotsiaalseid ja füüsilisi oskusi

Autism ja Aspergeri sündroom
Lappset Group koostöös Rovaniemi Rakenduskõrgkooliga viisid läbi uuringu, kus osales 15 last, kellel olid diagnoositud kas autism või Aspergeri sündroom (AS). Uuringu eesmärgiks oli uurida laste emotsioone (enesekindlus, saavutustunne), sotsiaalseid oskusi (meeskonnatöö, suhtlemine) ja käitumist. Uuring toimus ühes Lappseti poolt spetsiaalselt valmistatud mänguväljakul. Tulemusena selgus, et märgatavalt paranesid osalenud laste meeskonnatöö, motoorika ja interaktiivsed oskused.

Õpiraskused
Õpiraskused on sageli seotud motoorika kohmakusega. Mänguväljak annab lastele võimaluse mängida koos teistega ja samas pakub ka valikut, kus iga laps saab leida sobivaid väljakutseid ja tunda saavutust.

Kas teadsid, et …
Lappseti seadmetega on kaasas nii motoorika sümbolid kui ka DFA piktogrammid. Lappseti eesmärk on teha mänguväljakud kõigile kättesaadavaks.